Nissan Mobility

WEGBIJSTAND

1 ALGEMENE BEPALINGEN
 
De hieronder vermelde diensten worden gratis verleend in alle Europese landen waar erkende Nissan verdelers/ herstellers gevestigd zijn en dit tot de einddatum van het contract . De herstelkosten zijn ten laste van de klant.
Taxiondernemingen, firma’s voor korte termijn verhuurwagens en hun klanten kunnen genieten van de interventie ter plaatse en de sleepdienst vermeld in punt 2, maar niet van de bijkomende diensten vermeld in punt 3.
Alle tussenkomsten van Nissan Mobility zijn pas geldig wanneer ze via de bijstandscentrale aangevraagd zijn.
Nissan Mobility is geldig voor Nissan-voertuigen die ingeschreven zijn in België of het Groothertogdom Luxemburg.
 
 
2 WANNEER KAN NISSAN MOBILITY U HELPEN?
Wanneer uw voertuig geïmmobiliseerd is op de openbare weg of op de woon- of werkplaats van de bestuurder en dit ten gevolge van een ongeval of een onvoorziene panne (ongeacht de oorzaak die aan de basis ligt), zal Nissan Mobility een bevoegde technicus ter plaatse sturen om het voertuig opnieuw rijklaar te maken. Wanneer dit niet binnen een redelijke termijn en/of met de beschikbare hulpmiddelen mogelijk is, wordt het voertuig afgesleept naar uw gebruikelijke erkende Nissan verdeler/hersteller. Indien het geïmmobiliseerde voertuig zich echter buiten België of Luxemburg én op meer dan 50 km van uw erkende Nissan verdeler/hersteller bevindt, wordt het naar de dichtstbijzijnde erkende Nissan verdeler/hersteller gesleept.
 
 
3 WAT DOET NISSAN MOBILITY NOG VOOR U?
Wanneer het voertuig niet binnen dezelfde werkdag hersteld kan worden of wanneer de hersteltijd meer dan
3 uur bedraagt (volgens het barema van de constructeur) kunnen de Nissan-rijder en zijn passagiers rekenen op de hieronder vermelde bijkomende Nissan Mobility diensten. Behoudens de verplaatsingskosten (zie punt d) zijn deze diensten niet cumulatief.
 
a)   Voortzetting van de reis en ophalen van het herstelde voertuig.
U kunt kiezen om de reis voort te zetten per trein in eerste klasse, per vliegtuig in economy class als de af te leggen afstand groter is dan 1000 km, per taxi (max. 100 km) of met elk ander vervoersmiddel dat meer geschikt is. Als het voertuig hersteld is, kan u één persoon aanduiden om ter plaatse het voertuig op te halen. Dit zal gebeuren aan dezelfde voorwaarden als deze voor de voortzetting van de reis.
 
b)  Vervangwagen
Nissan  Mobility, in samenwerking met uw Nissan verdedeler/erkende hersteller,  stelt  aan  de  bestuurder  een  vervangwagen categorie B ter beschikking voor max. 3 werkdagen of tot de herstelling klaar is, wat eerst voorkomt. Brandstof en eventuele tolkosten zijn ten laste van de bestuurder.
 
c)   Overnachting
Als het ongeval of de panne plaatsvonden op meer dan 50 km van de woonplaats of van de bestemming en de bestuurder wil ter plaatse wachten op de herstelling, organiseert en betaalt Nissan Mobility zijn verblijf en dat van zijn passagiers. Deze service is geldig voor maximum 3 nachten en € 64,45 per nacht en per kamer (ontbijt inbegrepen) of tot de herstelling klaar is, wat eerst voorkomt.
 
d)  Verplaatsingskosten
De verplaatsingskosten tussen de erkende Nissan verdeler/hersteller en het treinstation, de luchthaven, het hotel of de verblijfplaats zijn ten laste van Nissan Mobility.
 
e)  Repatriëring
Onder bepaalde omstandigheden kunnen de wagen, de bestuurder en de passagiers naar het thuisadres of de eigen erkende Nissan verdeler/hersteller gebracht worden.
 

Wedstrijdreglement "Zomer Actie"

ONZE SERVICES