Teken dan ook in op de Nissan Credit Protection verzekering. Voor een kleine maandelijkse premie garandeert dit plan dat de afbetalingen van uw financiering gedekt worden in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier door Alpha Credit n.v. (Kredietgever), Ravensteinstraat 60 / 15, 1000 Brussel. Credit Protection is collectieve verzekeringen onderschreven door Alpha Credit NV met Cardif-Vie SA Verzekeringsonderneming erkend onder codenr. 1056 RPR Brussel BE0455119644