Uw reis begint hier

Een nieuw tijdperk is aangebroken … registreer en we houden u op de hoogte van de lancering van de Nissan ARIYA.

WAT NU?

Registreer nu uw interesse

 

Bij Nissan willen we graag weten wat uw voorkeuren zijn, want dat helpt ons om het aanbod voor Europa te optimaliseren. We willen u vriendelijk verzoeken onderstaand formulier in te vullen.

Registreer nu uw interesse

 

Bij Nissan willen we graag weten wat uw voorkeuren zijn, want dat helpt ons om het aanbod voor Europa te optimaliseren. We willen u vriendelijk verzoeken onderstaand formulier in te vullen.

Registreer nu uw interesse

 

Bij Nissan willen we graag weten wat uw voorkeuren zijn, want dat helpt ons om het aanbod voor Europa te optimaliseren. We willen u vriendelijk verzoeken onderstaand formulier in te vullen.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Nissan ARIYA

U ontvangt als eerste exclusieve informatie en updates over de Nissan ARIYA die overeenkomen met uw voorkeuren.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Nissan ARIYA

U ontvangt als eerste exclusieve informatie en updates over de Nissan ARIYA die overeenkomen met uw voorkeuren.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Nissan ARIYA

U ontvangt als eerste exclusieve informatie en updates over de Nissan ARIYA die overeenkomen met uw voorkeuren.

Ervaar en bestel uw Nissan ARIYA

 

U zult als een van de eersten bericht ontvangen zodra de Nissan ARIYA op de markt komt.

Ervaar en bestel uw Nissan ARIYA

 

U zult als een van de eersten bericht ontvangen zodra de Nissan ARIYA op de markt komt.

Ervaar en bestel uw Nissan ARIYA

 

U zult als een van de eersten bericht ontvangen zodra de Nissan ARIYA op de markt komt.

Kies uw versie

 

 

Registreer uw interesse hier

VOORKEURSKLEUR

Gelieve enkel lettertekens te gebruiken voor uw voornaam.

Gelieve enkel lettertekens te gebruiken voor uw achternaam.

Waarom zou u uw persoonsgegevens delen?

Door uw persoonsgegevens te delen stelt u ons Nissan Belux, handelend als verantwoordelijke voor gegevensverwerking, in staat om uw verzoeken in behandeling te nemen (voornamelijk via onze dealers), u relevante informatie te sturen over onze voertuigen en diensten, de effectiviteit van onze verkoopstrategie en -afhandeling en advertenties te meten, tevredenheidsenquêtes uit te voeren, onze producten en diensten te verbeteren en, indien u daar vooraf nadrukkelijk toestemming voor verleend, u persoonlijke advertenties te sturen over onze voertuigen en bijbehorende diensten.

Met wie delen we die gegevens?

Wij handelen als onafhankelijke verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en beperken het delen van uw persoonsgegevens tot Nissan-dealers, dienstverleners en andere entiteiten binnen de Nissan Group. Het kan voorkomen dat uw gegevens met landen buiten de Europese Economische Ruimte gedeeld worden, maar we nemen alle noodzakelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Uw rechten.

U kunt uw persoonsgegevens in een gestructureerde standaardindeling ontvangen. U kunt ook bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een aanvraag indienen om de verwerking te beperken of uw gegevens te wijzigen of wissen.

U kunt te allen tijde van gedachten veranderen over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. Stuur dan een e-mail naar beluxnl@nissan-services.eu.

IS DIT EEN BEDRIJFSWAGEN?

LET OP 

Selecteer de Nissan-dealer van uw voorkeur 

VIND UW DEALER

No dealer selected
 

VIND UW DEALER

Alle dealers in onze lijst

Welkom bij de Nissan Dealer-zoekmachine, vind hier uw dichtstbijzijnde dealer.

*Verplicht veld

* Verplicht veld

Wij zijn blij u tot onze bezoekers te mogen rekenen en uw interesse voor ARIYA te registreren.
Waarom het nuttig is om uw persoonlijke gegevens te delen: U bent uitgenodigd om enkele persoonlijke gegevens te delen met Nissan Automotive Europe, Nissan International SA en Nissan Belux, die optreden als onafhankelijk beheerder van de gegevens, om uw verzoeken te behandelen (met name via onze verdelers), om u relevante informatie over onze voertuigen en diensten te sturen, om de verkoop, after sales en reclameprestaties te meten, om tevredenheidsonderzoeken uit te voeren, om onze producten en diensten te verbeteren en om u, na uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, gepersonaliseerde reclame te sturen met betrekking tot onze voertuigen en aanverwante diensten.
Met wie delen we het: we beperken het delen van uw persoonlijke gegevens tot Nissan-verdelers, serviceproviders en andere entiteiten binnen de Nissan Group.
Uw rechten: U kunt uw persoonlijke gegevens in een standaard formaat ontvangen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of vragen om de beperking, wijziging of verwijdering ervan, door gewoon een e-mail te sturen via het contactformulier.

**Gegevens over het rijbereik zijn verkregen uit laboratoriumtests overeenkomstig EU-wetgeving en zijn bestemd voor vergelijkingen tussen verschillende voertuigtypes. De gegevens verwijzen niet naar één specifiek voertuig en vormen geen onderdeel van het aanbod. Deze cijfers kunnen afwijken van werkelijke resultaten tijdens het rijden. Extra uitrusting, onderhoud, rijgedrag en niet-technische factoren zoals weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke resultaten. Cijfers zijn bepaald volgens de nieuwe testcyclus Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). 

Voorlopige cijfers, in afwachting van homologatie.