* Meer informatie over de scores

- Wat is de 5 sterren score ?
De 5 sterren score geeft de klantentevredenheid weer, gebaseerd op de gemiddelde score van de onafhankelijke onderzoeken die worden gevoerd op de verkoop en naverkoop activiteit bij de dealer.We publiceren een maandelijkse score voor beide activiteiten. Het aantal antwoorden die we van de klanten kregen staat tussen haakjes.

- Hoe word de score berekend ?
Elke klant die deelneemt aan het onderzoek moet zijn mening weergeven op een schaal van Zeer Tevreden (= 5 sterren) tot Zeer Ontevreden (=1 ster).

- Waarom verschijnt er soms geen score ?
In sommige gevallen is er geen score.
De vermelding N/A betekent dat de concessiehouder of erkende reparateur deze dienst niet aanbiedt ofwel dat het over een nieuwe dealer gaat. Het kan ook gebeuren dat het aantal onderzoeken niet representatief is om een objectieve score weer te geven (onze beoordeling is gebaseerd op een minimum van 10 onderzoeken).