Hier is uw Nissan ARIYA
Reserveringsoverzicht
Voertuigoverzicht
Versie:
Kenmerken:
Totale Prijs

Exterieur kleur:
Bekleding:
Wielen:
Totale Prijs:  (1)
Maandelijkse prijs:
Betalingsautorisatie:

De details van uw Nissan ARIYA kunnen aangepast worden totdat uw definitieve bestelling is bevestigd bij uw dealer. 

 

Wilt u uw online reservering annuleren? Uw creditcardautorisatie kan opgeheven worden totdat u de bestelling afrondt bij uw dealer.

doorgaan

UW GEGEVENS

Uw geselecteerde dealer

No dealer selected
 

Vind uw dealer

All onze dealers

Dit zijn alle %number% dealers in Nederland

Diensten:

De bescherming van uw persoonsgegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit.

Waarom zou u uw persoonsgegevens delen?

Door uw persoonsgegevens te delen stelt u ons Nissan Nederland, handelend als verantwoordelijke voor gegevensverwerking, in staat om uw verzoeken in behandeling te nemen (voornamelijk via onze dealers), u relevante informatie te sturen over onze voertuigen en diensten, de effectiviteit van onze verkoopstrategie en -afhandeling en advertenties te meten, tevredenheidsenquêtes uit te voeren, onze producten en diensten te verbeteren en, indien u daar vooraf nadrukkelijk toestemming voor verleend, u persoonlijke advertenties te sturen over onze voertuigen en bijbehorende diensten.

Met wie delen we die gegevens?

Wij handelen als onafhankelijke verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en beperken het delen van uw persoonsgegevens tot Nissan-dealers, dienstverleners en andere entiteiten binnen de Nissan Group. Het kan voorkomen dat uw gegevens met landen buiten de Europese Economische Ruimte gedeeld worden, maar we nemen alle noodzakelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Uw rechten.

U kunt uw persoonsgegevens in een gestructureerde standaardindeling ontvangen. U kunt ook bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een aanvraag indienen om de verwerking te beperken of uw gegevens te wijzigen of wissen.

U kunt te allen tijde van gedachten veranderen over de manier waarop uw
persoonsgegevens worden verwerkt. Stuur dan een e-mail naar netherlands@nissan-services.eu.

Uw bestelling
bewerken